DPCpower X-FR-AL 6/10 kV

zastosowanie w przemyśle

CPR

PN‑EN 60332‑1 IEC 60332‑1

PN‑EN 60332‑3 IEC 60332‑3

uniepalniona powłoka >29

stosowanie na zewnątrz

układanie w ziemi

odporność UV

2011/65/EU

Budowa

 • żyły aluminiowe, okrągłe, klasy 2 (PN-EN 60228, IEC 60228)
 • półprzewodzący ekran na żyle
 • izolacja z polietylenu usieciowanego XLPE
 • półprzewodzący ekran na izolacji
 • półprzewodząca taśma niemetaliczna
 • żyła powrotna z drutów miedzianych i taśmy miedzianej
 • powłoka polietylenowa uniepalniona, samogasnąca i nierozprzestrzeniająca płomienia (PN-EN 60332-1, IEC 60332-1, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24) o indeksie tlenowym >29, olejoodporna (zgodnie z tabelą odporności chemicznej)

Zastosowania

 • do dystrybucji energii elektrycznej w sieciach średnich napięć
 • do zasilania budynków w energię elektryczną
 • do układania w kanałach kablowych, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi
 • w liniach elektroenergetycznych prowadzonych na powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Właściwości

 • uniepalniony
 • zwiększona odporność na rozprzestrzenianie płomienia (PN-EN 60332-3-24)
 • odporność na promieniowanie UV

Parametry techniczne

Min. promień gięcia dla połączeń stałych

15 x średnica kabla

Temperatura pracy dla połączeń stałych

od -35 °C do 90 °C

Min. temperatura otoczenia podczas układania

-5°C

Max. temperatura żyły podczas pracy

90°C

Max. temperatura żyły podczas zwarcia

250°C

Napięcie probiercze

21 kV

Napięcie znamionowe

6/10 kV

Norma

PN-HD 620 S3, IEC 60502-2

Max. siła ciągnąca [N]

30xS (S - suma przekrojów żył roboczych w mm²)

Kolor izolacji żył (kable bez żyły ochronnej)

naturalny

Kolor powłoki

czerwony lub czarny

Opakowanie

bębny

Przekroje

DPCpower X-FR-AL 6/10 kV

Nr katalogowy
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
Średnica zewn. obl.
[mm]
Masa kabla (netto)
[kg/km]
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22915
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x35 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
26,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
660
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22916
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x50 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
27,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
740
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22917
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x70 RMC/25
Średnica zewn. obl.
[mm]
30,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
915
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22918
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x95 RMC/35
Średnica zewn. obl.
[mm]
32,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1110
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22919
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x120 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
34,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1360
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22920
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x150 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
35,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1470
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22921
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x185 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
37,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1600
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22922
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x240 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
39,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1800
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22923
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x300 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
41,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
2010
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE24270
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x400 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
44,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
2350
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE24271
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x500 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
46,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
2680
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE24272
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x630 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
50,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
3120
Dodaj do zapytania ofertowego