Dotacje

RPZP.01.01.00‑32‑0025/20

Opracowanie autonomicznego i inteligentnego systemu zdalnego monitorowania i zabezpieczenia przed nieuprawnionym wtargnięciem obszarów wielkopowierzchniowych z wykorzystaniem technologii światłowodowych i bezzałogowych statków powietrznych.

Czytaj więcej

5/1/2020/PE

Dofinansowanie w ramach Umowy Pożyczki - Pożyczka Ekspansja pochodzi ze środków instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. …

Czytaj więcej

RPZP.01.05.00-32-S023/18

Uruchomienie w Mirosławcu przez firmę Drut-Plast Cables Sp. z o.o. produkcji specjalizowanych dla budownictwa okrętowego kabli energetycznych niskiego i średniego napięcia, przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych …

Czytaj więcej

RPWP.01.02.00-30-0082/16

Opracowanie innowacyjnego systemu liniowego pomiaru temperatury i wibracji wzdłuż górniczych linii energetycznych niskiego i średniego napięcia, pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych wraz z identyfikacją i lokalizacją uszkodzeń kabli. 

Czytaj więcej