Inteligentne systemy monitoringu oparte na technologii światłowodowej

W wyniku realizacji projektu nr: RPZP.01.01.00‑32‑0025/20 firma Drut-Plast Cables Sp. z o.o. zrealizowała projekt badawczo-rozwojowy, polegający na stworzeniu technologii lokalizacji i diagnostyki zdarzeń akustycznych na rozległych obszarach oraz opracowaniu i  wdrożeniu w działalności wytwórczej systemu monitorowania i zabezpieczenia obszarów wielkopowierzchniowych z wykorzystaniem technologii światłowodowych i bezzałogowych statków powietrznych.

Więcej informacji o budowie i działaniu systemu SensoTransel Acoumo®  https://sensotransel.com/rozwiazania/acoumo/ 

Oferowany system umożliwia:

1) objęcia ochroną wielkich przestrzeni nie tylko po obwodzie za pomocą włókna światłowodowego umieszczonego na ogrodzeniu i w gruncie w pobliżu tego ogrodzenia, ale również powierzchni wewnętrznej z precyzyjną lokalizacją z dokładnością do 1 m wzdłuż włókna pomiarowego,

2) zapewnienia wysokiej precyzji w zakresie identyfikacji rodzaju zdarzenia alarmowego, w tym wyposażenie systemu w inteligentne rozwiązania pozwalające na identyfikację cech fizycznych zagrożenia,

3) wyposażenia systemu w inteligentne algorytmy korygujące, pozwalające na samokalibrację systemu biorąc pod uwagę zmienne czynniki atmosferyczne i ich wpływ na parametry fizyczne gruntu w miejscu lokalizacji kabla z włóknem światłowodowym, co niwelować będzie generowanie fałszywych alarmów,

4) wyposażenia systemu detekcyjnego w zintegrowany automatycznie aktywowany mechanizm reaktywny (patrolowo - obronny) oparty o bezzałogowe statki powietrzne,

5) elastyczności w zakresie instalacji liniowych czujników akustycznych zarówno w glebie (na różnych głębokościach) jak też na powierzchni itp.. na ogrodzeniu, murze czy ścianach obiektów budowlanych czy innych konstrukcji wewnątrz chronionego terenu,

6) elastyczności w adaptacji do zróżnicowanie ukształtowanych terenów i rodzajów gruntu,

7) odporności na uszkodzenia oraz łatwej, szybkiej i taniej naprawy lub wymiany liniowych czujników akustycznych opartych o kable z włóknami światłowodowymi (system łączenia włókien światłowodowych i całych kabli),

8) wyposażenia systemu detekcyjnego w autonomiczny system reagowania w oparciu bezzałogowe statki powietrzne, co zapewnia unikatowe dodatkowe wartości użytkowe takie jak natychmiastowa reakcja na sytuację alarmową przez automatyczny start bezzałogowego statku powietrznego (drona) i realizację misji patrolowo - ochronnej o zaprogramowanym charakterze, takim jak itp.: 

• śledzenie intruza i transmisja w czasie rzeczywistym danych lokalizacyjnych również jeśli to możliwe z punktu widzenia prawa lotniczego poza strefą objętą detekcją systemu do personelu zabezpieczającego lub bezpośrednio do służb zewnętrznych (policja, wojsko itp.),

• rejestrowanie obrazu i dźwięku z możliwością transmisji w czasie rzeczywistym do urządzeń odbiorczych do wskazanych osób i instytucji,

• emisja komend głosowych odtwarzanych lub transmitowanych w czasie rzeczywistym przez operatora systemu (np. wzywających do opuszczenia terenu ochranianego),

• oświetlenie intruza,

• realizowanie innych czynności ochronnych dopuszczalnych prawem w kraju instalacji systemu.

Przykłady zastosowania systemów w zabezpieczeniu obiektów i terenu:  https://sensotransel.com/zastosowania/zabezpieczenia-obiektow-i-terenu/