DPCpower U-FR-AL 3,6/6 kV

zastosowanie w przemyśle

CPR

PN‑EN 60332‑1 IEC 60332‑1

PN‑EN 60332‑3 IEC 60332‑3

uniepalniona powłoka >29

stosowanie na zewnątrz

układanie w ziemi

odporność UV

2011/65/EU

Budowa

 • żyły aluminiowe, okrągłe, klasy 2 (PN-EN 60228, IEC 60228)
 • półprzewodzący ekran na żyle
 • izolacja z polietylenu usieciowanego XLPE
 • półprzewodzący ekran na izolacji
 • półprzewodząca taśma niemetaliczna
 • żyła powrotna z drutów miedzianych i taśmy miedzianej
 • uszczelnienie wzdłużne blokujące wodę
 • powłoka polietylenowa uniepalniona, samogasnąca i nierozprzestrzeniająca płomienia (PN-EN 60332-1, IEC 60332-1, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24) o indeksie tlenowym >29, olejoodporna (zgodnie z tabelą odporności chemicznej)

Zastosowania

 • do dystrybucji energii elektrycznej w sieciach średnich napięć
 • do zasilania budynków w energię elektryczną
 • do układania w kanałach kablowych, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi
 • w liniach elektroenergetycznych prowadzonych na powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Właściwości

 • uniepalniony
 • zwiększona odporność na rozprzestrzenianie płomienia (PN-EN 60332-3-24)
 • odporność na promieniowanie UV

Parametry techniczne

Min. promień gięcia dla połączeń stałych

15 x średnica kabla

Temperatura pracy dla połączeń stałych

od -30 °C do 80 °C

Min. temperatura otoczenia podczas układania

-5°C

Max. temperatura żyły podczas pracy

90°C

Max. temperatura żyły podczas zwarcia

250°C

Napięcie probiercze

12,5 kV

Napięcie znamionowe

3,6/6 kV

Norma

PN-HD 620 S3, IEC 60502-2

Max. siła ciągnąca [N]

30xS (S - suma przekrojów żył roboczych w mm²)

Kolor izolacji żył (kable bez żyły ochronnej)

naturalny

Kolor powłoki

czerwony lub czarny

Opakowanie

bębny

Przekroje

DPCpower U-FR-AL 3,6/6 kV

Nr katalogowy
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
Średnica zewn. obl.
[mm]
Masa kabla (netto)
[kg/km]
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22726
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x35 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
26,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
620
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22727
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x50 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
27,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
700
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22728
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x70 RMC/25
Średnica zewn. obl.
[mm]
29,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
870
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22729
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x95 RMC/35
Średnica zewn. obl.
[mm]
31,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1065
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22730
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x120 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
33,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1310
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22731
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x150 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
35,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1420
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22732
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x185 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
36,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1550
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22733
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x240 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
38,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1740
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22734
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x300 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
40,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1950
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE24219
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x400 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
43,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
2280
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE24220
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x500 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
46,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
2600
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE24221
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x630 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
50,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
3030
Dodaj do zapytania ofertowego