zastosowanie w przemyśle

CPR

PN‑EN 60332‑1 IEC 60332‑1

PN‑EN 60332‑3 IEC 60332‑3

uniepalniona powłoka >29

stosowanie na zewnątrz

odporność UV

2011/65/EU

Budowa

 • żyły miedziane, okrągłe, klasy 2 (PN-EN 60228, IEC 60228)
 • półprzewodzący ekran na żyle
 • izolacja z polietylenu usieciowanego XLPE
 • półprzewodzący ekran na izolacji
 • półprzewodząca taśma niemetaliczna
 • żyła powrotna z drutów miedzianych i taśmy miedzianej
 • uszczelnienie wzdłużne blokujące wodę
 • powłoka polwinitowa uniepalniona, samogasnąca i nierozprzestrzeniająca płomienia (PN-EN 60332-1, IEC 60332-1, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24) o indeksie tlenowym >29, olejoodporna (zgodnie z tabelą odporności chemicznej)

Zastosowania

 • do dystrybucji energii elektrycznej w sieciach średnich napięć
 • do zasilania budynków w energię elektryczną
 • do układania w kanałach kablowych, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi
 • w liniach elektroenergetycznych prowadzonych na powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Właściwości

 • uniepalniony
 • zwiększona odporność na rozprzestrzenianie płomienia (PN-EN 60332-3-24)
 • odporność na promieniowanie UV

Parametry techniczne

Min. promień gięcia dla połączeń stałych

15 x średnica kabla

Temperatura pracy dla połączeń stałych

od -35 °C do 90 °C

Min. temperatura otoczenia podczas układania

-5°C

Max. temperatura żyły podczas pracy

90°C

Max. temperatura żyły podczas zwarcia

250°C

Napięcie probiercze

21 kV

Napięcie znamionowe

6/10 kV

Norma

PN-HD 620 S3, IEC 60502-2

Max. siła ciągnąca [N]

50xS (S - suma przekrojów żył roboczych w mm²)

Kolor izolacji żył (kable bez żyły ochronnej)

naturalny

Kolor powłoki

czerwony

Opakowanie

bębny

Przekroje

DPC YnUHKXS 6/10 kV

Nr katalogowy
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
Średnica zewn. obl.
[mm]
Masa kabla (netto)
[kg/km]
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22438
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x35 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
27,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
890
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22439
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x50 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
29,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1060
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22440
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x70 RMC/25
Średnica zewn. obl.
[mm]
31,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1360
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22441
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x95 RMC/35
Średnica zewn. obl.
[mm]
33,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1700
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22442
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x120 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
35,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
2100
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22443
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x150 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
36,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
2390
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22444
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x185 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
38,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
2730
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22445
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x240 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
40,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
3260
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22446
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x300 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
42,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
3830
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE24138
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x400 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
45,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
4760
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE24139
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x500 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
48,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
5690
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE24140
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x630 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
51,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
6900
Dodaj do zapytania ofertowego