zastosowanie w przemyśle

CPR

PN‑EN 60332‑1 IEC 60332‑1

PN‑EN 60332‑3 IEC 60332‑3

uniepalniona powłoka >29

stosowanie na zewnątrz

układanie w ziemi

odporność UV

2011/65/EU

Budowa

 • żyły miedziane, okrągłe, klasy 2 (PN-EN 60228, IEC 60228)
 • izolacja żył i izolacja rdzeniowa z polwinitu
 • żyła powrotna z drutów miedzianych i taśmy miedzianej
 • powłoka wewnętrzna polwinitowa uniepalniona
 • pancerz z drutów stalowych płaskich
 • powłoka polwinitowa uniepalniona, samogasnąca i nierozprzestrzeniająca płomienia (PN-EN 60332-1, IEC 60332-1, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24) o indeksie tlenowym >29, olejoodporna (zgodnie z tabelą odporności chemicznej)

Zastosowania

 • do dystrybucji energii elektrycznej w sieciach średnich napięć
 • do zasilania budynków w energię elektryczną
 • do układania w kanałach kablowych, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne
 • w liniach elektroenergetycznych prowadzonych na powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Właściwości

 • uniepalniony
 • zwiększona odporność na rozprzestrzenianie płomienia (PN-EN 60332-3-24)
 • odporność na promieniowanie UV

Parametry techniczne

Min. promień gięcia dla połączeń stałych

15 x średnica kabla

Temperatura pracy dla połączeń stałych

od -40 °C do 70 °C

Min. temperatura otoczenia podczas układania

-5°C

Max. temperatura żyły podczas pracy

70°C

Max. temperatura żyły podczas zwarcia

160°C

Napięcie probiercze

19 kV

Napięcie znamionowe

6/6 kV

Norma

PN-HD 620 S3, IEC 60502-2

Max. siła ciągnąca [N]

50xS (S - suma przekrojów żył roboczych w mm²)

Kolor izolacji żył (kable bez żyły ochronnej)

naturalny

Kolor powłoki

czarny

Opakowanie

bębny

Przekroje

DPC YnKYFpyn 6/6 kV

Nr katalogowy
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
Średnica zewn. obl.
[mm]
Masa kabla (netto)
[kg/km]
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23270
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x16 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
43,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
3140
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23271
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x25 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
45,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
3650
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23272
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x35 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
47,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
4130
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23273
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x50 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
51,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
4940
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23274
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x70 RMC/25
Średnica zewn. obl.
[mm]
56,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
6000
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23275
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x95 RMC/35
Średnica zewn. obl.
[mm]
60,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
7200
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23276
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x120 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
64,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
8500
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23277
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x150 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
68,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
9700
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23278
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x185 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
71,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
11100
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23279
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x240 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
77,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
13400
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23280
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x300 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
82,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
15700
Dodaj do zapytania ofertowego