zastosowanie w przemyśle

CPR

PN‑EN 60332‑1 IEC 60332‑1

PN‑EN 60332‑3 IEC 60332‑3

uniepalniona powłoka >29

stosowanie na zewnątrz

układanie w ziemi

odporność UV

2011/65/EU

Budowa

 • żyły miedziane, okrągłe, klasy 2 (PN-EN 60228, IEC 60228)
 • izolacja żył i izolacja rdzeniowa z polwinitu
 • żyła powrotna z drutów miedzianych i taśmy miedzianej
 • powłoka polwinitowa uniepalniona, samogasnąca i nierozprzestrzeniająca płomienia (PN-EN 60332-1, IEC 60332-1, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24) o indeksie tlenowym >29, olejoodporna (zgodnie z tabelą odporności chemicznej)

Zastosowania

 • do dystrybucji energii elektrycznej w sieciach średnich napięć
 • do zasilania budynków w energię elektryczną
 • do układania w kanałach kablowych, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi
 • w liniach elektroenergetycznych prowadzonych na powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Właściwości

 • uniepalniony
 • zwiększona odporność na rozprzestrzenianie płomienia (PN-EN 60332-3-24)
 • odporność na promieniowanie UV

Parametry techniczne

Min. promień gięcia dla połączeń stałych

12 x średnica kabla

Temperatura pracy dla połączeń stałych

od -40 °C do 70 °C

Min. temperatura otoczenia podczas układania

-5°C

Max. temperatura żyły podczas pracy

70°C

Max. temperatura żyły podczas zwarcia

160°C

Napięcie probiercze

12,5 kV

Napięcie znamionowe

3,6/6 kV

Norma

PN-HD 620 S3, IEC 60502-2

Max. siła ciągnąca [N]

50xS (S - suma przekrojów żył roboczych w mm²)

Kolor izolacji żył (kable bez żyły ochronnej)

naturalny

Kolor powłoki

czarny

Opakowanie

bębny

Przekroje

DPC YnKY 3,6/6 kV

Nr katalogowy
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
Średnica zewn. obl.
[mm]
Masa kabla (netto)
[kg/km]
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23193
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x16 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
33,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1660
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23194
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x25 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
36,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
2040
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23195
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x35 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
38,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
2450
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23196
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x50 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
41,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
3060
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23197
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x70 RMC/25
Średnica zewn. obl.
[mm]
46,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
3950
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23198
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x95 RMC/35
Średnica zewn. obl.
[mm]
50,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
4960
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23199
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x120 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
53,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
6100
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23200
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x150 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
57,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
7100
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23201
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x185 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
61,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
8400
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23202
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x240 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
66,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
10300
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23203
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x300 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
71,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
12300
Dodaj do zapytania ofertowego