DPC (N)A2XSY 3,6/6 kV

zastosowanie w przemyśle

CPR

PN‑EN 60332‑1 IEC 60332‑1

stosowanie na zewnątrz

układanie w ziemi

odporność UV

2011/65/EU

Budowa

 • żyły aluminiowe, okrągłe, klasy 2 (PN-EN 60228, IEC 60228)
 • półprzewodzący ekran na żyle
 • izolacja z polietylenu usieciowanego XLPE
 • półprzewodzący ekran na izolacji
 • półprzewodząca taśma niemetaliczna
 • żyła powrotna z drutów miedzianych i taśmy miedzianej lub samej taśmy miedzianej
 • powłoka polwinitowa, samogasnąca i nierozprzestrzeniająca płomienia (PN-EN 60332-1, IEC 60332-1), olejoodporna (zgodnie z tabelą odporności chemicznej)

Zastosowania

 • do dystrybucji energii elektrycznej w sieciach średnich napięć
 • do zasilania budynków w energię elektryczną
 • do układania w kanałach kablowych, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi
 • w liniach elektroenergetycznych prowadzonych na powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Właściwości

 • odporność na promieniowanie UV

Parametry techniczne

Min. promień gięcia dla połączeń stałych

15 x średnica kabla

Temperatura pracy dla połączeń stałych

od -35 °C do 90 °C

Min. temperatura otoczenia podczas układania

-5°C

Max. temperatura żyły podczas pracy

90°C

Max. temperatura żyły podczas zwarcia

250°C

Napięcie probiercze

12,5 kV

Napięcie znamionowe

3,6/6 kV

Norma

IEC 60502-2 (DIN VDE 0276-622)

Max. siła ciągnąca [N]

30xS (S - suma przekrojów żył roboczych w mm²)

Kolor izolacji żył (kable bez żyły ochronnej)

naturalny

Kolor powłoki

czerwony

Opakowanie

bębny

Przekroje

DPC (N)A2XSY 3,6/6 kV

Nr katalogowy
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
Średnica zewn. obl.
[mm]
Masa kabla (netto)
[kg/km]
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23423
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x35 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
24,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
600
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23424
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x50 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
26,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
675
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23425
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x70 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
27,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
760
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23426
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x95 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
29,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
860
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23427
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x120 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
30,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
960
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23428
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x150 RMC/25
Średnica zewn. obl.
[mm]
32,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1160
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23429
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x185 RMC/25
Średnica zewn. obl.
[mm]
34,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1280
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23430
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x240 RMC/25
Średnica zewn. obl.
[mm]
36,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1480
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23431
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x300 RMC/25
Średnica zewn. obl.
[mm]
38,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1680
Dodaj do zapytania ofertowego