DPC (N)A2XSEH 12/20 kV

zastosowanie w przemyśle

CPR

PN‑EN 60332‑1 IEC 60332‑1

PN‑EN 60332‑3 IEC 60332‑3

uniepalniona powłoka >29

stosowanie na zewnątrz

układanie w ziemi

odporność UV

niska emisja dymów PN‑EN 61034 IEC 61034

bezhalogenowość PN‑EN 60754 IEC 60754

2011/65/EU

Budowa

 • żyły aluminiowe, okrągłe, klasy 2 (PN-EN 60228, IEC 60228)
 • półprzewodzący ekran na żyle
 • izolacja z polietylenu usieciowanego XLPE
 • półprzewodzący ekran na izolacji
 • półprzewodząca taśma niemetaliczna
 • żyła powrotna z taśmy miedzianej
 • powłoka LS0H (Low Smoke Zero Halogen) ze specjalnego uniepalnionego, bezhalogenowego i nierozprzestrzeniającego płomienia materiału, samogasnąca, o indeksie tlenowym >29 (PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24)

Zastosowania

 • do dystrybucji energii elektrycznej w sieciach średnich napięć
 • do układania w kanałach kablowych, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi
 • w liniach elektroenergetycznych prowadzonych na powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
 • do zasilania budynków w energię elektryczną (szczególnie o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych np. budynki użyteczności publicznej, wieżowce, przemysłowe zakłady chemiczne, petrochemiczne, elektrownie, elektrociepłownie)

Właściwości

 • uniepalniony
 • zwiększona odporność na rozprzestrzenianie płomienia (PN-EN 60332-3-24)
 • odporność na promieniowanie UV
 • możliwość stosowania w instalacjach zagrożonych pożarem
 • bezhalogenowy dzięki czemu nie wydziela gęstego, toksycznego dymu oraz gazów korozyjnych podczas spalania

Parametry techniczne

Min. promień gięcia dla połączeń stałych

15 x średnica kabla

Temperatura pracy dla połączeń stałych

od -35 °C do 90 °C

Min. temperatura otoczenia podczas układania

-5°C

Max. temperatura żyły podczas pracy

90°C

Max. temperatura żyły podczas zwarcia

250°C

Napięcie probiercze

42 kV

Napięcie znamionowe

12/20 kV

Norma

IEC 60502-2 (DIN VDE 0276-622)

Max. siła ciągnąca [N]

30xS (S - suma przekrojów żył roboczych w mm²)

Kolor izolacji żył (kable bez żyły ochronnej)

naturalny

Kolor powłoki

czerwony

Opakowanie

bębny

Przekroje

DPC (N)A2XSEH 12/20 kV

Nr katalogowy
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
Średnica zewn. obl.
[mm]
Masa kabla (netto)
[kg/km]
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23513
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x50 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
61,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
4420
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23514
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x70 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
64,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
4980
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23515
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x95 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
67,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
5700
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23516
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x120 RMC/25
Średnica zewn. obl.
[mm]
71,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
6300
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23517
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x150 RMC/25
Średnica zewn. obl.
[mm]
74,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
7000
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23518
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x185 RMC/25
Średnica zewn. obl.
[mm]
78,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
7800
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23519
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x240 RMC/25
Średnica zewn. obl.
[mm]
83,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
8900
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23520
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x300 RMC/25
Średnica zewn. obl.
[mm]
88,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
10100
Dodaj do zapytania ofertowego