zastosowanie w przemyśle

CPR

PN‑EN 60332‑1 IEC 60332‑1

PN‑EN 60332‑3 IEC 60332‑3

uniepalniona powłoka >29

stosowanie na zewnątrz

układanie w ziemi

odporność UV

niska emisja dymów PN‑EN 61034 IEC 61034

bezhalogenowość PN‑EN 60754 IEC 60754

2011/65/EU

Budowa

 • żyły miedziane, okrągłe, klasy 2 (PN-EN 60228, IEC 60228)
 • półprzewodzący ekran na żyle
 • izolacja z polietylenu usieciowanego XLPE
 • półprzewodzący ekran na izolacji
 • półprzewodząca taśma niemetaliczna
 • żyła powrotna z drutów miedzianych i taśmy miedzianej
 • powłoka LS0H (Low Smoke Zero Halogen) ze specjalnego uniepalnionego, bezhalogenowego i nierozprzestrzeniającego płomienia materiału, samogasnąca, o indeksie tlenowym >29 (PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24)

Zastosowania

 • do dystrybucji energii elektrycznej w sieciach średnich napięć
 • do układania w kanałach kablowych, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi
 • w liniach elektroenergetycznych prowadzonych na powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
 • do zasilania budynków w energię elektryczną (szczególnie o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych np. budynki użyteczności publicznej, wieżowce, przemysłowe zakłady chemiczne, petrochemiczne, elektrownie, elektrociepłownie)

Właściwości

 • uniepalniony
 • zwiększona odporność na rozprzestrzenianie płomienia (PN-EN 60332-3-24)
 • odporność na promieniowanie UV
 • możliwość stosowania w instalacjach zagrożonych pożarem
 • bezhalogenowy dzięki czemu nie wydziela gęstego, toksycznego dymu oraz gazów korozyjnych podczas spalania

Parametry techniczne

Min. promień gięcia dla połączeń stałych

15 x średnica kabla

Temperatura pracy dla połączeń stałych

od -35 °C do 90 °C

Min. temperatura otoczenia podczas układania

-5°C

Max. temperatura żyły podczas pracy

90°C

Max. temperatura żyły podczas zwarcia

250°C

Napięcie probiercze

21 kV

Napięcie znamionowe

6/10 kV

Norma

PN-HD 620 S3, IEC 60502-2

Max. siła ciągnąca [N]

50xS (S - suma przekrojów żył roboczych w mm²)

Kolor izolacji żył (kable bez żyły ochronnej)

naturalny

Kolor powłoki

czerwony

Opakowanie

bębny

Przekroje

DPC HFHKXS 6/10 kV

Nr katalogowy
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
Średnica zewn. obl.
[mm]
Masa kabla (netto)
[kg/km]
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22645
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x35 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
26,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
870
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22646
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x50 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
27,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1035
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22647
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x70 RMC/25
Średnica zewn. obl.
[mm]
30,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1330
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22648
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x95 RMC/35
Średnica zewn. obl.
[mm]
32,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1680
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22649
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x120 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
34,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
2070
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22650
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x150 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
35,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
2360
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22651
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x185 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
37,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
2700
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22652
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x240 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
39,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
3230
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE22653
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x300 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
41,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
3800
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE24198
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x400 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
44,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
4730
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE24199
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x500 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
46,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
5650
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE24200
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1x630 RMC/50
Średnica zewn. obl.
[mm]
50,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
6860
Dodaj do zapytania ofertowego