zastosowanie w przemyśle

CPR

LVD 2014/35/EU

PN‑EN 60332‑1 IEC 60332‑1

PN‑EN 60332‑3 IEC 60332‑3

uniepalniona powłoka >29

giętkość

stosowanie na zewnątrz

układanie w ziemi

odporność UV

olejoodporność PN‑EN 60811‑404 IEC 60811‑404

2011/65/EU

Budowa

 • żyły miedziane, giętkie, klasy 5 (PN-EN 60228, IEC 60228)
 • izolacja z polwinitu
 • ekran centralny oraz ekran na parach z folii aluminiowo-poliestrowej z miedzianą ocynowaną żyłą uziemiającą
 • powłoka polwinitowa uniepalniona, samogasnąca i nierozprzestrzeniająca płomienia (PN-EN 60332-1, IEC 60332-1, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24) o indeksie tlenowym >29, olejoodporna (PN-EN 60811-404, IEC 60811-404)

Zastosowania

 • do zastosowań wewnętrznych, zewnętrznych i układania w ziemi
 • do instalowania na stałe w urządzeniach przemysłowych, liniach technologicznych, maszynach pracujących w pomieszczeniach suchych i wilgotnych
 • do instalowania w urządzeniach ruchomych i przenośnych
 • przeznaczone do pracy w obwodach iskrobezpiecznych
 • mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. na stacjach benzynowych, w magazynach materiałów pędnych i smarów m.in. paliw płynnych, olei smarowych i plastycznych, płynów eksploatacyjnych czy produktów przepracowanych

Właściwości

 • uniepalniony
 • zwiększona odporność na rozprzestrzenianie płomienia (PN-EN 60332-3-24)
 • odporność na promieniowanie UV
 • olejoodporność (PN-EN 60811-404)
 • konstrukcja zapewniająca giętkość i łatwość montażu

Parametry techniczne

Min. promień gięcia dla połączeń stałych

6 x średnica kabla

Min. promień gięcia dla połączeń ruchomych

12 x średnica kabla

Temperatura pracy dla połączeń stałych

od -40 °C do 80 °C

Temperatura pracy dla połączeń ruchomych

od -5 °C do 80 °C

Min. temperatura otoczenia podczas układania

-5°C

Napięcie probiercze

4 kV

Napięcie znamionowe

0,6/1 kV

Rezystancja izolacji

20 MΩxkm

Kolor izolacji żył (kable bez żyły ochronnej)

żyły robocze: czarne numerowane

Kolor powłoki

niebieski

Opakowanie

bębny

Przekroje

IB-DPCFlex® 1000 PIMF

Nr katalogowy
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
Średnica zewn. obl.
[mm]
Masa kabla (netto)
[kg/km]
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2001
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
2x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
12,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
144
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2002
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
12,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
186
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2003
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
4x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
14,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
225
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2004
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
5x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
15,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
266
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2005
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
6x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
17,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
316
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2006
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
7x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
17,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
346
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2007
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
8x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
19,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
404
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2008
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
10x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
21,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
487
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2009
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
12x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
22,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
570
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2010
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
14x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
23,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
640
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2011
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
16x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
25,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
730
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2012
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
18x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
26,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
800
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2013
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
20x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
31,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
950
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2014
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
24x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
31,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1060
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2015
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
2x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
12,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
167
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2016
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
13,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
209
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2017
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
4x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
14,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
255
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2018
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
5x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
16,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
311
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2019
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
6x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
18,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
359
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2020
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
7x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
18,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
395
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2021
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
8x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
20,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
461
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2022
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
10x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
23,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
570
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2023
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
12x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
24,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
650
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2024
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
14x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
25,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
750
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2025
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
16x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
27,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
840
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2026
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
18x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
28,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
940
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2027
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
20x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
33,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1080
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2028
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
24x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
33,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1230
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2029
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
2x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
13,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
185
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2030
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
14,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
234
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2031
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
4x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
15,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
296
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2032
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
5x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
17,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
351
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2033
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
6x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
19,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
417
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2034
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
7x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
19,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
459
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2035
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
8x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
21,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
530
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2036
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
10x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
24,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
650
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2037
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
12x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
25,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
760
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2038
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
14x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
27,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
860
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2039
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
16x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
28,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
970
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2040
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
18x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
30,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1080
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2041
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
20x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
36,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1260
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2042
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
24x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
36,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1430
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2043
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
2x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
14,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
221
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2044
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
16,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
291
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2045
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
4x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
17,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
359
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2046
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
5x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
19,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
439
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2047
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
6x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
21,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
510
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2048
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
7x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
21,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
570
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2049
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
8x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
24,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
660
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2050
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
10x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
27,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
820
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2051
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
12x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
28,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
950
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2052
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
14x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
30,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1080
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2053
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
16x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
32,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1220
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2054
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
18x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
34,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1350
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2055
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
20x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
40,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1600
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2056
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
24x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
40,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1810
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2057
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
32x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
44,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
2330
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2058
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
2x2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
16,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
276
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2059
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
17,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
359
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2060
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
4x2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
19,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
458
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2061
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
5x2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
20,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
550
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2062
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
6x2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
23,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
660
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2063
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
7x2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
23,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
730
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2064
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
8x2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
26,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
850
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2065
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
1Ox2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
29,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1050
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2066
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
12x2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
30,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1210
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2067
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
14x2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
32,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1390
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SH2069
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
16x2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
34,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1580
Dodaj do zapytania ofertowego