zastosowanie w przemyśle

CPR

LVD 2014/35/EU

PN‑EN 60332‑1 IEC 60332‑1

PN‑EN 60332‑3 IEC 60332‑3

uniepalniona powłoka >29

giętkość

stosowanie na zewnątrz

układanie w ziemi

odporność UV

olejoodporność PN‑EN 60811‑404 IEC 60811‑404

2011/65/EU

Budowa

 • żyły miedziane, giętkie, klasy 5 (PN-EN 60228, IEC 60228)
 • izolacja z polwinitu
 • powłoka polwinitowa uniepalniona, samogasnąca i nierozprzestrzeniająca płomienia (PN-EN 60332-1, IEC 60332-1, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24) o indeksie tlenowym >29, olejoodporna (zgodnie z tabelą odporności chemicznej)

Zastosowania

 • do zastosowań wewnętrznych, zewnętrznych i układania w ziemi
 • do instalowania na stałe w urządzeniach przemysłowych, liniach technologicznych, maszynach pracujących w pomieszczeniach suchych i wilgotnych
 • do instalowania w urządzeniach ruchomych i przenośnych
 • przeznaczone do pracy w obwodach iskrobezpiecznych
 • mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. na stacjach benzynowych, w magazynach materiałów pędnych i smarów m.in. paliw płynnych, olei smarowych i plastycznych, płynów eksploatacyjnych czy produktów przepracowanych

Właściwości

 • uniepalniony
 • zwiększona odporność na rozprzestrzenianie płomienia (PN-EN 60332-3-24)
 • odporność na promieniowanie UV
 • olejoodporność (PN-EN 60811-404)
 • konstrukcja zapewniająca giętkość i łatwość montażu

Parametry techniczne

Min. promień gięcia dla połączeń stałych

5 x średnica kabla

Min. promień gięcia dla połączeń ruchomych

10 x średnica kabla

Temperatura pracy dla połączeń stałych

od -40 °C do 80 °C

Temperatura pracy dla połączeń ruchomych

od -5 °C do 80 °C

Min. temperatura otoczenia podczas układania

-5°C

Napięcie probiercze

4 kV

Napięcie znamionowe

0,6/1 kV

Rezystancja izolacji

20 MΩxkm

Kolor izolacji żył (kable bez żyły ochronnej)

żyły robocze: czarne numerowane

Kolor powłoki

transparentny

Opakowanie

bębny

Przekroje

IB-DPCFlex® 1000

Nr katalogowy
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
Średnica zewn. obl.
[mm]
Masa kabla (netto)
[kg/km]
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08673
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
7,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
68
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08674
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
8,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
82
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08675
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
4x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
8,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
99
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08676
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
5x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
9,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
115
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08677
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
6x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
10,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
139
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08678
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
7x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
10,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
150
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08679
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
8x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
11,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
171
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08680
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
10x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
13,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
212
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08681
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
12x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
13,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
239
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08682
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
14x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
14,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
269
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08683
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
16x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
15,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
298
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08684
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
18x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
16,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
337
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08685
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
21x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
18,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
395
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08686
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
25x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
19,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
456
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08687
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
30x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
20,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
530
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08688
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
32x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
20,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
560
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08689
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
8,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
76
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08690
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
8,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
93
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08691
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
4x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
9,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
114
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08692
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
5x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
10,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
139
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08693
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
6x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
11,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
160
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08694
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
7x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
11,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
174
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08695
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
8x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
12,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
199
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08696
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
10x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
14,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
247
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08697
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
12x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
14,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
280
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08698
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
14x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
15,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
315
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08699
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
16x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
16,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
360
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08700
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
18x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
17,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
396
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08701
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
21x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
20,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
475
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08702
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
25x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
20,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
540
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08703
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
30x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
21,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
620
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08704
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
32x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
22,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
670
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08705
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
8,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
85
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08706
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
9,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
106
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08707
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
4x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
10,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
135
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08708
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
5x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
10,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
159
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08709
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
6x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
11,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
183
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08710
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
7x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
11,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
201
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08711
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
8x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
13,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
236
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08712
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
10x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
14,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
285
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08713
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
12x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
15,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
324
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08714
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
14x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
16,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
375
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08715
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
16x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
17,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
418
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08716
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
18x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
18,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
462
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08717
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
21x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
21,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
560
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08718
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
25x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
21,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
630
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08719
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
30x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
22,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
740
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08720
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
32x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
23,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
790
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08721
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
34x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
24,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
830
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08722
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
9,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
102
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08723
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
10,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
135
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08724
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
4x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
10,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
165
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08725
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
5x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
11,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
197
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08726
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
6x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
13,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
235
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08727
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
7x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
13,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
259
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08728
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
8x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
14,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
295
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08729
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
10x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
16,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
367
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08730
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
12x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
17,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
419
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08731
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
14x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
18,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
474
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08732
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
16x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
19,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
550
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08733
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
18x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
20,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
600
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08734
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
21x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
23,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
720
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08735
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
25x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
24,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
820
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08736
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
30x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
25,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
960
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08737
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
32x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
26,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1020
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08738
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
34x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
27,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1080
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08739
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
10,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
131
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08740
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
10,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
169
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08741
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
4x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
11,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
209
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08742
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
5x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
12,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
257
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08743
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
7x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
14,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
333
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08744
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
8x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
15,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
380
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08745
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
10x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
17,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
473
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08746
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
12x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
18,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
550
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08747
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
14x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
19,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
630
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08748
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
16x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
20,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
710
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08749
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
18x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
22,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
800
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08750
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
21x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
25,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
950
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08751
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
25x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
26,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1090
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08752
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
30x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
27,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1270
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08753
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
32x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
28,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1360
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08754
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
34x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
29,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1440
Dodaj do zapytania ofertowego

IB-DPCFlex® 1000 - parowe

Nr katalogowy
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
Średnica zewn. obl.
[mm]
Masa kabla (netto)
[kg/km]
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08755
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
2x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
11,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
122
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08756
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
12,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
151
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08757
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
4x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
13,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
191
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08758
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
5x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
14,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
224
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08759
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
6x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
16,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
268
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08760
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
7x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
16,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
292
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08761
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
8x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
18,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
332
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08762
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
10x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
21,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
413
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08763
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
12x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
21,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
467
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08764
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
14x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
23,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
540
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08765
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
16x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
24,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
600
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08766
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
18x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
25,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
680
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08767
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
20x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
30,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
790
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08768
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
24x2x0,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
30,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
880
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08769
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
2x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
12,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
139
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08770
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
13,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
181
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08771
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
4x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
14,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
220
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08772
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
5x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
15,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
269
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08773
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
6x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
17,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
311
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08774
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
7x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
17,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
340
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08775
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
8x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
19,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
398
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08776
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
10x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
22,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
493
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08777
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
12x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
23,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
560
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08778
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
14x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
24,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
640
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08779
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
16x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
26,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
720
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08780
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
18x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
27,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
800
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08781
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
20x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
32,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
940
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08782
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
24x2x0,75
Średnica zewn. obl.
[mm]
32,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1060
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08783
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
2x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
13,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
163
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08784
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
13,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
206
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08785
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
4x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
15,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
252
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08786
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
5x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
16,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
309
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08787
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
6x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
18,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
357
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08788
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
7x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
18,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
393
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08789
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
8x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
20,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
460
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08790
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
10x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
23,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
570
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08791
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
12x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
24,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
650
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08792
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
14x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
26,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
750
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08793
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
16x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
27,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
840
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08794
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
18x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
29,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
940
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08795
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
20x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
34,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1110
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08796
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
24x2x1
Średnica zewn. obl.
[mm]
34,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1250
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08797
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
2x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
14,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
198
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08798
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
15,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
253
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08799
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
4x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
17,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
322
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08800
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
5x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
18,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
384
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08801
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
6x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
20,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
457
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08802
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
7x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
20,6
Masa kabla (netto)
[kg/km]
510
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08803
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
8x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
23,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
590
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08804
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
10x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
26,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
740
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08805
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
12x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
27,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
840
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08806
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
14x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
29,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
970
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08807
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
16x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
31,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1100
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08808
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
18x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
33,0
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1220
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08809
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
20x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
39,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1420
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08810
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
24x2x1,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
39,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1610
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08811
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
2x2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
15,5
Masa kabla (netto)
[kg/km]
245
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08812
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
16,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
329
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08813
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
4x2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
18,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
409
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08814
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
5x2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
20,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
510
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08815
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
6x2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
22,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
600
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08816
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
7x2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
22,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
670
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08817
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
8x2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
25,4
Masa kabla (netto)
[kg/km]
780
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08818
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
10x2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
29,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
970
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08819
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
12x2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
30,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1110
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08820
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
14x2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
31,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1280
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SI08821
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
16x2x2,5
Średnica zewn. obl.
[mm]
33,7
Masa kabla (netto)
[kg/km]
1440
Dodaj do zapytania ofertowego