zastosowanie w przemyśle

CPR

PN‑EN 60332‑1 IEC 60332‑1

PN‑EN 60332‑3 IEC 60332‑3

uniepalniona powłoka >29

stosowanie na zewnątrz

układanie w ziemi

odporność UV

niska emisja dymów PN‑EN 61034 IEC 61034

bezhalogenowość PN‑EN 60754 IEC 60754

2011/65/EU

Budowa

 • żyły miedziane, okrągłe, klasy 2 (PN-EN 60228, IEC 60228)
 • półprzewodzący ekran na żyle
 • izolacja z polietylenu usieciowanego XLPE
 • półprzewodzący ekran na izolacji
 • półprzewodząca taśma niemetaliczna
 • żyła powrotna z taśmy miedzianej
 • powłoka LS0H (Low Smoke Zero Halogen) ze specjalnego uniepalnionego, bezhalogenowego i nierozprzestrzeniającego płomienia materiału, samogasnąca, o indeksie tlenowym >29 (PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24)

Zastosowania

 • do dystrybucji energii elektrycznej w sieciach średnich napięć
 • do układania w kanałach kablowych, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi
 • w liniach elektroenergetycznych prowadzonych na powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
 • do zasilania budynków w energię elektryczną (szczególnie o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych np. budynki użyteczności publicznej, wieżowce, przemysłowe zakłady chemiczne, petrochemiczne, elektrownie, elektrociepłownie)

Właściwości

 • uniepalniony
 • zwiększona odporność na rozprzestrzenianie płomienia (PN-EN 60332-3-24)
 • odporność na promieniowanie UV
 • możliwość stosowania w instalacjach zagrożonych pożarem
 • bezhalogenowy dzięki czemu nie wydziela gęstego, toksycznego dymu oraz gazów korozyjnych podczas spalania

Parametry techniczne

Min. promień gięcia dla połączeń stałych

15 x średnica kabla

Temperatura pracy dla połączeń stałych

od -35 °C do 90 °C

Min. temperatura otoczenia podczas układania

-5°C

Max. temperatura żyły podczas pracy

90°C

Max. temperatura żyły podczas zwarcia

250°C

Napięcie probiercze

21 kV

Napięcie znamionowe

6/10 kV

Norma

IEC 60502-2 (DIN VDE 0276-622)

Max. siła ciągnąca [N]

50xS (S - suma przekrojów żył roboczych w mm²)

Kolor izolacji żył (kable bez żyły ochronnej)

naturalny

Kolor powłoki

czerwony

Opakowanie

bębny

Przekroje

DPC N2XSEH 6/10 kV

Nr katalogowy
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
Średnica zewn. obl.
[mm]
Masa kabla (netto)
[kg/km]
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23545
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x50 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
51,3
Masa kabla (netto)
[kg/km]
4130
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23546
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x70 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
54,8
Masa kabla (netto)
[kg/km]
4990
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23547
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x95 RMC/16
Średnica zewn. obl.
[mm]
58,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
6000
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23548
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x120 RMC/25
Średnica zewn. obl.
[mm]
61,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
7100
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23549
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x150 RMC/25
Średnica zewn. obl.
[mm]
65,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
8200
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23550
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x185 RMC/25
Średnica zewn. obl.
[mm]
68,9
Masa kabla (netto)
[kg/km]
9500
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23551
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x240 RMC/25
Średnica zewn. obl.
[mm]
74,2
Masa kabla (netto)
[kg/km]
11600
Dodaj do zapytania ofertowego
Nr katalogowy
SE23552
Ilość i przekrój żył
[n x mm²]
3x300 RMC/25
Średnica zewn. obl.
[mm]
79,1
Masa kabla (netto)
[kg/km]
13800
Dodaj do zapytania ofertowego